-----------------------Centrum tworzą:-----------------------------

Mateusz OleśMgr Mateusz Oleś – psycholog (dydyplom magistra psychologii Uniwersytetu Gdańskiego), nauczyciel mianowany, kilkunastoletnie  doświadczenie w pracy terapeutycznej, diagnostyczne i doradczej z rodziną zdobyte między innymi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej w pieczy zastęyyciel  Specjalista psychologii wychowawczej i klinicznej. Obecnie specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych. Absolwent Studium Psychoterapii Integratywnej prowadzonego przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (Ponad tysiąc godzin kształcenia). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod superwizją. Współtwórca Instytutu Diagnozy i Terapii Rodziny. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania. Tematy ważniejszych szkoleń: „Sytuacja szkolna i rodzinna dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami w zachowaniu”, „PTSD - Zespół Zaburzeń Stresu Pourazowego”, „Szkolenie nt. wykorzystywania seksualnego dzieci w ramach akcji tvn ZŁY DOTYK”, „Muzykoterapia”, „Szkoła dla rodziców – szkolenie dla osób prowadzących”. „Psychoterapia krótkoterminowa podejście integrujące”, „Diagnoza kliniczna DSM-IV-TR”. "Integratywna psychoterapia depresji".

Izabela OleśMgr Izabela Oleś – psycholog (dyplom magistra psychologii Uniwersytetu Gdańskiego), kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, diagnostyczne i doradczej z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą zdobyte między innymi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Posiada stopień nauczyciela mianowanego. Specjalista psychologii wychowawczej. Specjalizuje się w psychoterapii dzieci i ich rodziców. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki. Autorka wielu artykułów prasowych i wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, terapii i doradztwa zawodowego.