----------------------------------------------------------------------

CENTRUM PSYCHOTERAPII
I DORADZTWA PSYCHOLOGICZNEGO
tel. 604 757 140
Koszalin, Stare Bielice, ul. Jesienna 16
NIP 669-220-36-03, REGON 320236261
Terapia. Diagnoza. Szkolenia. Konsultacje.

 • W Centrum przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy a także skierowane przez lekarzy i innych specjalistów, mające motywację do podjęcia terapii.
 • Oferujemy konsultacje, porady i psychoterapię indywidualną i grupową, o jej formie decyduje terapeuta.
 • Usługi prowadzone są przez specjalistów psychologów wykwalifikowanych w terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Zapis na pierwszą konsultację następuje telefonicznie pod numerem 604 757 140. lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.
 • Następne spotkania uzgadnia się z psychoterapeutą prowadzącym.
 • Usługi są odpłatne. Odpłatność za spotkania ustala terapeuta. Jest ona uzależniona od czasu trwania sesji. Płatne zaraz po spotkaniu.
 • W przypadku diagnozy osobowości, sprawności intelektualnej oraz CUN opłata jest ustalana indywidualnie z psychologiem.
 • W przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 • Za umówioną sesję, na którą nie przyjdzie, pacjent płaci całość. chyba że odwoła ją najpóźniej 24 godziny wcześniej.
 • Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstość.
 • W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba, że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
 • Czas trwania psychoterapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z terapeutą.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, przełożonych lub osób postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą udostępnia tylko niezbędne informacje za wiedzą pacjenta.
 • Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjenta
 • Dla celów superwizji psychoterapeuci muszą nagrywać sesje. Nagrania te są przedstawiane wyłącznie uczestnikom superwizji, którzy też są zobowiązani do przestrzegania poufności. Pacjent przed rozpoczęciem sesji jest informowany o fakcie jej nagrywania. Pacjentów prosimy wówczas o pisemne wyrażenie zgody na nagranie.
 • By terapeuta mógł skutecznie pomagać pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.
 • O wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczni sposób prowadzenie terapii - o to wszystko mogą Państwo kiedykolwiek pytać swojego terapeutę.
 • Jesteśmy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnejj – www.pocieszka.pl
 • Przestrzegamy kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i European Association for Psychotherapy http://integrative.pl.

Życzymy Państwu owocnej psychoterapii a my dołożymy wszelkich starań by taka właśnie była

Zespół Centrum